Školení lektorů

Lektorská akademie Senior Friendly Teacher je vzdělávací kurz pro lektory, knihovníky, učitele a organizátory v oblasti vzdělávání seniorů. Kurz je složen z osmi seminářů o celkové délce 50 hodin, je zakončen zkouškou a vydáním certifikátu. Akademie SEFTE vychází z osvědčené praxe působení Centra Elpida a jeho cílem je předání dlouholetých lektorských zkušeností všem zájemcům.

Stručný popis

Akademie SEFTE seznámí účastníky se základními principy vzdělávání seniorů. Prostřednictvím přednášek, praktických cvičení, skupinové práce, náslechů a vlastní praxe získají základní kompetence, znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální výkon v oblastech se zaměřením na cílovou skupinu seniorů.

Pro koho je kurz vhodný

 • pro lektory celoživotního vzdělávání a sociální pracovníky, kteří si chtějí doplnit profesní způsobilost

 • pro všechny zaměstnance z oblasti veřejné a státní správy, turistického ruchu, volnočasových či vzdělávacích institucí a knihoven, které provozují nebo chtějí začít provozovat kurzy, programy a aktivity cílené na seniory

 • pro všechny zájemce o procesy učení seniorů

 • pro seniory samotné, kteří hledají náplň svého volného času a jako dobrovolníci i profesionálové chtějí předávat své celoživotní zkušenosti dalším seniorům

K čemu vám bude SEFTE?

 • certifikát SEFTE dokládá odbornou způsobilost vyučovat nebo vést aktivity pro seniory, je v procesu akreditace MPSV

 • budete lépe připraveni na standardní i krizové momenty ve výuce seniorů

 • lépe porozumíte procesu učení seniorů a jeho specifikům

 • získáte nové impulzy pro vaši lektorskou praxi, lektorské a prezentační dovednosti

 • dokážete připravit kvalitní přednášku / seminář, ať už naživo nebo on-line

 • poznáte základní znalosti a dovednosti k zapojení seniorů do všech etap procesu přípravy vzdělávacích akcí v rámci dobrovolnictví, rozvoje komunity a empowermentu

 • odnesete si potřebné nástroje k prevenci syndromu vyhoření

 • proberete cenné případové studie obtížných situací, které přinesli předešlí absolventi a budete sdílet své vlastní problémové situace a získáte na ně profesionální zpětnou vazbu

 • poznáte nové kolegy a prožijete "teambuildingový" efekt

Další informace a přihlášky u Jana Bartoše.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #