Botanicula

Zahrada Botanicula je otevřená komunitní zahrádka, která poskytuje prostor pro pěstování květin, bylinek a mezilidských vztahů. Setkávají se zde nejen naši klienti, ale i obyvatelé okolních bytových domů.

Botaniculu tvoří 11 vyvýšených velkých záhonů, uprostřed zahrady je prostor pro posezení. Součástí zahrádky je petanquové hřiště. Z klientů centra pro seniory Přístav 7, kteří mají zájem o zahrádkaření vznikla skupina nadšenců, která se o záhony pravidelně stará. S provozem zahrady souvisí i vzdělávací cyklus o zahrádkaření či zdravém vaření z plodin.

Dále zde pravidelně pořádáme sousedské snídaně, kde se setkáváme nejen s klienty Přístavu se, ale jsou zváni i obyvatelé okolních domů. Přijďte mezi nás.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #