Dobrovolnictví

Dobrovolnický program nabízí klientům Elpidy i dalším zájemcům prožívání radosti skrze sdílení a smysluplné trávení volného času s těmi, kteří to nejvíc potřebují.

Díky zapojení do našeho programu můžete získat nové přátele, zkušenosti i zážitky. A také dobrý pocit z pomoci druhým. Naši dobrovolníci procházejí vstupním školením a dalším vzděláváním. V průběhu své dobrovolnické praxe si tak rozšiřují obzory v oblasti osobního rozvoje a praktických dovedností, které uplatní v rámci své dobrovolnické práce.

Spolupracujeme se základními a mateřskými školami v Praze 7, Pečovatelským centrem, Armádou spásy, Charitou Praha – Holešovice. Naši dobrovolníci chodí číst pohádky dětem do mateřských škol, pomáhají s doučováním dětem základních škol, zpestřují čas osaměle žijícím seniorům anebo balí a vydávají ovoce seniorům bez domova. Zapojit se může každý, bez rozdílu věku. Jste-li otevřeni novým poznáním a máte chuť zažít, objednejte se k Marii Dvořákové na vstupní pohovor do dobrovolnické poradny. Zodpoví Vám veškeré otázky a představí dobrovolnický program blíže.

Marie Dvořáková, kontaktní formulář.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #