Mezigenerační dílny filmové animace

18. 4. 2023

V Elpidě běží unikátní cyklus mezigeneračních dílen filmové animace. Spolu s žáky ze základní školy tvoříme za odborného vedení lektorů z organizace Metaculture kouzelné animované snímky. Skrze společné tvoření dětí a dospělých hledáme vzájemné porozumění, posilujeme mezigenerační dialog a pěstujeme tvořivost.

Animační dílny probíhají během celého semestru. V programu Centra Elpida vždy naleznete aktuálně vypsané termíny, na které je možné se přihlásit. Dílny jsou zdarma pro všechny zájemkyně a zájemce bez ohledu na domnělou zručnost, či jakákoli jiná omezení.

V rámci dílen vznikly zatím dva filmy, které můžete sledovat na YouTube: Babiččina příhoda a Artur a Cecílie.

Chcete se zapojit?

Více informací najdete zde.

S dotazy se můžete obrátit na Ivanu Linhartovou (ivana.linhartova@elpida.cz, 737 703 306), nebo se přijít podívat na přednášky o kouzlech animace, které připravujeme v Centru Elpida.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund ČR, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #